AGENDA » CONTACT » ONDERSTEUNING

Ondersteuning

Wij ondersteunen het initiatief van het Stichtingsbestuur van het Nederlands IJzermuseum en zeggen hierbij een bedrag toe van:


Eenmalige bijdrage van €
Jaarlijkse bijdrage van €
Wij maken bovengenoemd bedrag rechtstreeks over op bankrekening NL52 RABO 0116 3176 39 o.v.v. donatie
Wij ontvangen voor bovengenoemde bijdrage graag een factuur t.b.v. onze administratie.
  (S.v.p. selecteren wat van toepassing is)
Naam bedrijf*:
Contactpersoon*:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
E-mailadres*:
  * invoerveld verplicht