Het Euregio Netwerk Industriecultuur is een grensoverschrijdend netwerk in Oost-Nederland en het aangrenzende Münsterland bestaande uit industriehistorische instellingen en locaties in het gebied van de EUREGIO.

Aan beide zijden van de grens werken bedrijven en instellingen samen om kennis te vergaren en te delen op het gebied van industriecultuur.
Een doelstelling is ook het publiek in contact te brengen met het industrieel erfgoed in de regio.

Het Euregio Netwerk Industriecultuur is een onderdeel van het in heel Europa belangrijke netwerk ERIH (European Route of Industrial Heritage). Ook bedrijven sluiten zich bij het netwerk aan. Zij dragen bijvoorbeeld bij als zij  bijzondere onderwijsprogramma’s op de gebieden “Industrie & Innovatie” bezitten. Bedrijven kunnen met gebruikmaking van wetenschap uit het netwerk, duidelijk maken dat hun knowhow in de regio gebaseerd is op een geschiedenis van eeuwen.

Door verschillende bijdragen uit de Interregprogramma’s van de Euregio konden al verschillende initiatieven genomen worden om de industriecultuur onder de aandacht te brengen.
O.a. werd het DRU Industriepark een Ankerpunt in dit Euregio Netwerk Industriecultuur.
Het Nederlands IJzermuseum is daarvan een krachtige verschijningsvorm.

Er wordt in dit verband een door de Oudheidkundige Vereniging en het IJzermuseum vele jaren geleden ontwikkelde auto- en fietsroute uitgewerkt, die voert langs alle ijzergieterijen (vroegere en huidige, twaalf in totaal) in het gebied van de Oude IJssel en de zijrivier de Aa.
Startplaats het DRU Industriepark; onder de titel Oude IJssel IJzer Netwerk gaat de tocht noordwaarts naar Doesburg en zuidwaarts tot in Bocholt (Dtsl).
Geplande publicatie: eind september 2021.

Zie www.industriewerk.eu/organisation/euregionetzwerk

Nieuws & updates

23 januari 2024

Video impressie Nederlands IJzermuseum

LEES MEER
15 september 2022

Muurschildering van de Yserhut

LEES MEER