Hier is het Toeristisch Inspiratiepunt (TIP) gevestigd, te zien als een heel ruim VVV-bureau 3.0. Via de oostelijke ingang van het Loonbureau te bereiken.

Een aanzienlijk deel van de inrichting en van de informatie heeft te maken met het IJzermuseum, en dan m.n. met de DRU-historie. In een aantrekkelijke interactieve presentatie wordt natuurlijk ook ruim de aandacht gevestigd op al het bezienswaardige en de recreatieve mogelijkheden in de regio.
Zeven dagen in de week open; gratis toegang.

Nieuws & updates

23 januari 2024

Video impressie Nederlands IJzermuseum

LEES MEER
15 september 2022

Muurschildering van de Yserhut

LEES MEER