Missie

IJzer is een essentieel element in de geschiedenis van de mensheid. Het is onmisbaar en het is overal. Het Nederlands IJzermuseum is een museum waar de ijzergeschiedenis ervaren kan worden, en nieuwsgierigheid naar het ambacht, de bedrijfstak en de maatschappelijke en sociale betekenis wordt geprikkeld. Het is een inspirerend en levendig museum met activiteiten, demonstraties en simulaties gericht op inbeelding en zintuiglijke waarneming. Ook de verhalen van de arbeiders en de sociale impact van de industrie hebben een duidelijke plaats in het museum. Verhalen van generaties ambachtslieden en van producten en technieken uit de roemrijke geschiedenis van de ijzerindustrie komen tot leven, én er is aandacht voor de innovatie van de moderne metaalnijverheid met een blik in de toekomst met innovatief vakmanschap, nieuwe materialen, nieuwe technieken en nieuwe producten.

Het is een nationaal museum en dat straalt het in haar activiteiten uit. Het museum is onderdeel van een totaalconcept waarbij er aandacht is voor de leefomgeving, het bedrijfsleven, de kunst, het ambacht, met onder meer de collectie, onderzoek, informatie, evenementen en arrangementen. In de museale beleving worden het verleden, het heden en de toekomst van industrieel vakmanschap inspirerend met elkaar verbonden.

Visie

Het Nederlands IJzermuseum biedt een informatieve en inspirerende museale beleving voor het hele gezin en voor specifieke doelgroepen. Er wordt een herkenbaar nationaal museum nagestreefd met een centrale hoofdvestiging waar de bezoekers op diverse wijzen in aanraking zullen worden gebracht met industrieel erfgoed, museale presentatie en verhalen over het heden, verleden en de toekomst van de ijzerindustrie. Vanuit de hoofdvestiging, het fysieke museum, is er verbinding met diverse andere locaties waar onderdelen van de ijzergeschiedenis beleefd kunnen worden, denk aan een gieterij, een smederij en exposities op locaties die een rol hebben gespeeld in de ijzerindustrie (van Bocholt tot Doesburg en van de Veluwe en de Achterhoek tot IJmuiden). Eén en ander te realiseren binnen een termijn van 5 jaar, met jaarlijks een update van het stappenplan en een tussenevaluatie na drie jaar (in 2023).

Het Nederlands IJzermuseum wil een brede doelgroep inspireren met de geschiedenis en de techniek van de ijzerwinning en ijzernijverheid (in m.n. Nederland en het aangrenzende gebied in Duitsland) én met de historische en huidige betekenis van de ijzerindustrie en ijzerproducten voor de samenleving. Het bestrijkt de ijzergeschiedenis vanaf de bronstijd tot het heden en biedt de bezoeker een blik op de toekomst. Het wil daarbij ook de bijzondere betekenis van het stroomgebied van de Oude IJssel voor de ijzerindustrie tot uiting laten komen, waarbij  het grensoverschrijdende karakter van de regionale ijzerindustrie van wezenlijk belang is.

Nieuws & updates

23 januari 2024

Video impressie Nederlands IJzermuseum

LEES MEER
15 september 2022

Muurschildering van de Yserhut

LEES MEER